TMGD/ ADR Eğitimi

 Yeni Uzman Akademi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

TMGD/ADR Eğitimi veren Yeni Uzman Akademi’yi arayıp İşyeri Hekimliği kursu,İşyeri hemşireliği kursu,İş güvenliği kursu eğitimleri alabilirsiniz.

Yeni Uzman Akademi olarak uzun yıllardır siz değerli kursiyerlerimiz ile birlikte hareket ettiğimiz gibi 2021 yılında da farklı alanlardaki eğitimlerimizle kursiyerlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.Yeni Uzman Akademi başta TMGD/ADR kursları olmak üzere eğitimlerine devam etmektedir. Siz de eğitimlerde Yeni Uzman Akademi’yi seçerek başarıyı yakalayabilirsiniz.

TMGD/ ADR Eğitimi Kursu

 Yeni Uzman Akademi’ye 0 212 809 65 89 numaralı telefon ile ulaşabileceğiniz gibi bilgi@yeniuzmanakademi.com e –posta adresimizi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Ayrıca ana sayfamızda bulunan formu boşluk bırakmadan doldurup bize gönderirseniz Uzman Akademi’nin Eğitim Uzmanlarımız sizinle telefon aracılığı ile iletişime geçerek başta Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) olmak üzere eğitimlerimiz hakkında bilgi verecek hem de aklınıza takılanlara yanıtlayarak gerekli rehberlik hizmetini de sunacaktır. 

Yeni Uzman Akademili Olabilmek İçin Yeni Bir Yıl 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kimdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD), yapacağı görev ve nitelikleri ADR Başlık 1.8.3’te belirlenen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kendisine Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sertifikası düzenlenerek yetki verilmiş kişidir.

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilir?

 Üniversitelerin Fen ve Mühendislik Fakültelerinden mezun olanlar ve Tehlikeli Madde ve Güvenlik Programı/Bölümü Ön Lisans Mezunu olanlar TMGD olabilirler.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı  (TMGD) Eğitimi Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olacaklar Ulaştırma Bakanlığı tarafından eğitim verebilmek için yetkilendirilmiş kurumlardan kurs almak zorundadırlar. Eğitimler ilgili bakanlıkça 64 saat olarak belirlenmiştir. Dersler bir günde en az 3 saat en fazla 8 saat olacak şekilde günlere bölünerek yapılmaktadır. 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi Konuları Nelerdir?

TMGD/ADR Ders Konuları22.05.2014 Tarihli Resmî Gazete’de;

‘‘a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.

b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).

c) Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).

ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.

d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.

e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).

f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.

g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.

ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.

h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.

ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.

i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.

j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).

k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.

l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.

m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.

n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.

o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.

ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın,  kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.

p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.

r)  Tehlikeli madde kaynaklı muhtemel yangınların önlenmesi ve bu tür yangınlara müdahale yöntemleri.’’ olarak belirlenmiştir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sınavları Nasıl Yapılmaktadır?

Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce İdare’nin internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir.

 Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, ilgili bakanlıkça yapılır.

Sınav dili Türkçedir. Sınav ‘‘ Açık Kitap Sınavı’’ şeklinde yapılmaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının Çalışabileceği Alanlar Nerelerdir?

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir ‘‘takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan’’ olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerinde çalışabilirler. Tehlikeli madde Güvenlik danışmanları aynı anda 5 farklı firmaya danışmanlık hizmeti verebilmektedirler.