İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak uzman eğitim kadromuz, güleryüzlü eğitim danışmanlarımız ve birbirinden kaliteli eğitim materyallerimiz ile  A sınıfı iş güvenliği kursu, B sınıfı iş güvenliği kursu, C sınıfı İş Güvenliği Kursu, işyeri hekimliği kursu, işyeri hemşireliği kursu eğitimleri vermekteyiz.

İşyeri Hekimi: 6331 sayılı iş güvenliği Kanun’una göre; İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekim olarak belirtilmiştir.

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?   

Tıp fakültesi mezunu olan hekimler, İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yetkilendirmesi ile ÖSYM tarafından yapılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu

İşyeri Hekimlerinin Yetkileri Nelerdir?

a) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

 b) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

c) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

 İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir:

* İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapar.

   * İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunur.

 * İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılır. Ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile personelin uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapar.   

  * İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak. 

İşyeri Hekimliği Eğitimlerine Kayıt Yaptırabilmek İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İstanbul işyeri hekimliği kursu olarak eğitim sektöründe söz sahibi Yeni Uzman Akademi’nin hekimlerden işyeri hekimliği kursu için istediği evraklar;

Diploma: Tıp fakültesinden alınmış pratisyen hekimlik diplomaları geçerli olduğu gibi uzman hekimlik diplomaları da geçerlidir.

Kimlik: Nüfus dairesinden alınmış kimlik (nüfus cüzdanı) da ibraz edilmelidir.

Başvuru Dilekçesi: Vatandaşlık numarası, isim, soyisim ve alınmak istenen kursun isminin bulunduğu dilekçe ibraz edilmelidir. Eğitim başvurusu esnasında kurumumuzdan dilekçenin matbu halini isteyebilirsiniz.

İşyeri Hekimliği Kursunun Amacı:

İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi, işyeri hekimi olmak isteyen adayları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görevlendirmesi ile ÖSYM tarafından yapılan işyeri hekimliği (İSG-İH) sınavlarına hazırlamakla beraber, sınavlardan başarı olunması üzerine işyeri hekimlerinin görevleri esnasında gerekli donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.

İşyeri Hekimliği Eğitimleri

İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’de,işyeri hekimliği eğitimleri bakanlığın programları doğrultusunda;

Uzaktan Eğitim: Katılımcıların İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin uzaktan eğitim programı üzerinden, daha önceden kurum eğiticileri tarafından derslerin kayıt edilmesi ve kayıtlı dersleri katılımcıların uzaktan eğitim süreci içerisinde diledikleri zaman diliminde takip etmeleri ile verilir.

Örgün Eğitim: İstanbul İşyeri hekimliği kursuYeni Uzman Akademi dersliklerinde bir günde en fazla 6 saat olarak kurumumuzun eğitimenleri rehberliğinde verilir.

Staj Eğitimi: Eğitim kurumumuzca uygun görülen iş yerlerinde mesai saatleri içerisinde verilir. 

Covid -19 Sürecinde İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de Eğitimler

İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi bakanlığın da direktifleri ile teorik eğitimlerin yüz yüze yapılan 90 saatlik kısmını pandemi kurallarına uymak ve uyulmasına yardımcı olmak amacı ile online sistem üzerinden senkron yani eş zamanlı olarak yapmaktadır.

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi Ailesi

 Kursiyerimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak görmekte ve kursiyerlerimizle beraber hareket etmekteyiz. Kursiyerlerimiz ile olan iyi ilişkilerimiz sadece kurs sürecinde geçerli bir durum değildir. İstanbul işyeri hekimliği kursu olarak kursiyerlerimizin işyeri hekimliği kariyerleri boyunca yanlarında olmaya devam ediyoruz.

İstanbul İşyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi  https://www.facebook.com/taner.basol.311     ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut   instagram sayfaları aracılığı ile hem kursiyerlerini işyeri hekimliği ile ilgili gelişmelerden sürekli haberdar ederken aynı zamanda işyeri hekimliği iş ilanlarını da yine sosyal medya hesaplarından yayınlamaktadır. Siz de bizleri sosyal medyadan takip ederek hem işyeri hekimliği ile ilgili gelişmelerinden hem de iş ilanlarından haberdar olun.

İstanbul İşyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin tüm ders notlarını   https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfamızdan indirebileceğiniz gibi https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari sayfamızdan İSG alanındaki tüm mevzuatları da indirebilirsiniz.