İŞYERİ HEKİMLİĞİ KURSU

İşyeri Hekimliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak uzman eğitim kadromuz, güleryüzlü eğitim danışmanlarımız ve birbirinden kaliteli eğitim materyallerimiz ile A sınıfı iş güvenliği kursu, B sınıfı iş güvenliği kursu, C sınıfı İş Güvenliği Kursu, işyeri hekimliği kursu, işyeri hemşireliği kursu, iş güvenliği kursu eğitimleri vermekteyiz.

 İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yönünde alınması gereken önlemlerin başında işyerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda örgütlenmesi gelmektedir.  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda, ‘‘İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekim.’’ şeklinde belirlenmiş olan işyeri hekimi ise işverenin işyerinde örgütlenmeyi sağlama yükümlülüğü kapsamındaki en önemli aktörlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşyeri Hekimliği Kursu

İşyeri hekimi, işveren tarafından, genellikle yasal bir zorunluluk olarak, şirket çalışanlarının sağlığı ve refahıyla ilgilenmek üzere atanır. İşyeri hekiminin görev kapsamı yardımı ile çalışma koşullarını ve çalışma ortamlarını  iyileştirmek amaçlanmıştır. İşyeri hekimleri hem işçi hem de işveren için çalışırlar ve bağımsız tavsiyeler verirler. Mesleki sırlara bağlıdırlar.

İşyeri Hekimlerinin Görevleri

a) Rehberlik;

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik eder.

  İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, işin planlanması, organizasyonu ve uygulanmasında önerilerde bulunur.

 Kişisel koruyucu donanımların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacı ile işverene tavsiyelerde bulunur.

  İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik

  İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunur.

  İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir.

b) Risk değerlendirmesi;

  İş sağlığı ve güvenliği yönünde yapılan risk değerlendirmesi çalışma ve uygulamalarına katılır ve alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunarak takibini yapar.

  Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına alır.

 c)Sağlık gözetimi;

  Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili çalışanları bilgilendirir.   

  Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapar.

 d)Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması yaparak, uygulamalarını takip eder.   

  İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütür.

   Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirir.

e)İlgili birimlerle işbirliği;

 İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılır.

İşyerinde görevli, çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.

Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlar.

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?

İşyeri hekimleri Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düzenlemiş olduğu sertifikaya sahip hekimlerdir.  İşyeri hekimi olacaklar için, ilgili bakanlık tarafından, bazı kriterler belirlenmiştir. Kriter maddelerine göz atacak olursak,

Hekimlik Diplomasına Sahip Olmak:

İşyeri hekimi olacak adayların,

Türkiye’deki üniversitelerin tıp fakültelerinden alınmış diploması veya

Yurtdışındaki üniversitelerin tıp fakültelerinden alınmış ve YÖK onaylı diploması olması gerekir. 

İşyeri hekimliği Eğitimi Almak:

İşyeri hekimi olmak isteyen adaylar, bakanlığın yetkisi ile kurs açma yetkisine sahip eğitim kurumlarından işyeri hekimliği kursu almadır. İşyeri hekimliği eğitimi 220 saat süren bir eğitimdir. İşyeri hekimliği eğitimleri;

90 saat uzaktan eğitim

90 saat örgün eğitim

40 saat staj eğitiminden oluşur.Ders programı, eğitim kurumları tarafından bir günde en fazla 6 saat olacak şekilde planlanır.

İSG –İH Sınavından Başarılı Olmak:

İşyeri hekimi olmak isteyen kursiyerler eğitimlerinin sona ermesinin ardından ÖSYM’nin yaptığı iş sağlığı güvenliği – işyeri hekimi (İSG-İH) sınavına girmek ve yeterli puanı almak zorundadırlar. Yeterli puan alamayan adaylar tekrar kurs almadan sonraki sınavlara başvuru yapabilirler. Sınava giriş sayısında sınırlama yoktur.

Katılımcıların yukarıda belirtilen şartları sağlaması üzerine, katılımcılara Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘‘işyeri hekimliği sertifikası’’ düzenlenir. İşyeri hekimleri e – sertifikalarının İSG- Kâtip uygulamasında aktif hale gelmesi üzerine işyeri hekimi olarak görev alabilirler.

İşyeri hekimleri şirketlere bağlı olarak görevlerini sürdürebilecekleri gibi Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) personeli olarak da çalışabilirler.

Yeni Uzman Akademi İşyeri Hekimliği Kursu

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanayileşme ve makineleşme gün geçtikçe artmaktadır. Teknolojinin ve makineleşmenin her an artması insanoğlunun hayatını kolaylaştırsa da beraberinde birçok problemi de getirmiştir. Bu problemlerin başında da iş sağlığı konusundaki problemler ve yine iş sağlığına bağlı olarak meslek hastalıkları gelir. İşyeri hekimliği ise üretim esnasında iş ve işçinin sağlığının korunmasında önemli bir yere sahiptir.    

Yeni Uzman Akademi, 2013 yılından bu yana iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim vermeye devam ediyor. Yeni Uzman Akademi eğitim programlarını her biri kendi alanında söz sahibi eğitimcilerin rehberliğinde, öğrenci odaklı olarak sürdürmektedir.

Yeni Uzman Akademi, her sınav öncesi, eğitimini tamamlayan kursiyerlere soru çözümü ve ders tekrar programları düzenlemektedir.

Yeni Uzman Akademi’den eğitim alan kursiyerler sadece sınava değil; aynı zamanda işyeri hekimi olarak göreve başlayacaklarında ihtiyaçları olan bilgileri de öğrenerek iş hayatına da hazırlanırlar. İşiniz de uzman olmak istiyorsanız yeni eğitim döneminde işin uzmanı Yeni Uzman Akademi’de buluşalım.