Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi

YENİ UZMAN AKADEMİ FARKI İLE  HİJYEN EĞİTİMİ

Hijyen sayesinde enfeksiyonlardan kaçınmak,  herkesin sağlık koşullarını ve üretkenliğini sürdürmek mümkündür.

HİJYEN TANIMI: HİJYEN NEDİR?

Hijyen, halk arasında temizlik ile özdeşleştirilmiştir. Hijyen ile temizlik pratikte birbirilerinin yerine kullanılırlar. Genel anlamda, kişilerin sağlık durumunu korumak ve iyileştirmek amacı ile hastalıkları önlemek ve bunlarla mücadele etmek amacıyla yapılan çalışmalar bütünüdür.

HİJYEN UYGULAMALARINDA AMAÇ VE HEDEFLER NELERDİR?

Hijyenin amacı insan sağlığını korumaktır. Hijyenik davranış ve doğru hijyen kavramı ile farklı hedefler takip edilir. Bir yandan mevcut hastalıkların yayılmasından kaçınılırken diğer yandan da sağlıklı insanların enfeksiyon ve bulaşmadan da kaçınılır. Ayrıca hijyen açısından kusursuz ürünlerin kullanılması ve tüketilmesi ile de kalitesiz ürünlerin, neden olduğu enfeksiyon riski ortadan kaldırılır.

  Hijyen açısından mükemmel ürünlerin kullanılması tüketicinin enfeksiyon kapmasını önlemeye yöneliktir. Bir tüketiciye hastalıklı bir mikrop bulaşmışsa, hijyen mikrobun yayılmasını engeller.  Hastalıkları ve enfeksiyonları önlemek için de hijyen kullanılır.

 Hastaneler, ilaç üretimi yapan yerler, gıda işleme alanları gibi hijyen açısından kritik alanlarda hijyen seviyesini üst noktadan sağlamak için de  önleyici olarak hijyen uygulanır. Bu amaçla, belirli hijyen kavramları ve bir hijyen planı uygulanır.

Hijyenle amaçlanan Hedefler Özetle;  

Mevcut hastalıkların yayılmasını önlemek.

Sağlıklı insanları enfeksiyon ve bulaşmadan kaçındırmak.

Hijyenik açıdan kusursuz ürünlerin kullanılmasını ve tüketilmesini sağlamak.

İçinde bulunulan ortamda belli bir hijyen seviyesini sağlamak olarak söylenebilir. 

TÜRKİYE’DE HİJYEN VE HİJYEN EĞİTİMİ UYGULAMASI

 Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılarak 5 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği ile gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

TÜRKİYE’DE HİJYEN VE HİJYEN EĞİTİMİ ZORUNLU MUDUR?

Aşağıda faaliyet alanları yazılı olan işkollarında çalışan personellerin hijyen Eğitimi Alması Kanuni Bir Zorunluluktur ve 5 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  Gıda üretim ve perakende iş yerlerinin

  İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerlerinin

  Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerlerin

  Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerlerin

  Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışan personelin tamamının alması gerekmektedir.  Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde,    Hijyen Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.

YENİ UZMAN AKADEMİ FARKIYLA HİJYEN EĞİTİMİ

Yeni Uzman Akademi olarak Günlük yaşantımızın bir parçası olan Hijyen ve Hijyen Eğitiminin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Halkımıza sunduğumuz birçok eğitim aracılığı ile memleketimize hizmet ettiğimiz gibi Hijyen Eğitimleri ile de siz değerli halkımızın ve bütün işletmelerin hizmetindeyiz. Kurumumuza kişisel veya işyeri çalışan grubu olarak Hijyen Eğitimi başvurusu yapabilirsiniz. 

 Yeni Uzman Akademi’ye 0 212 809 65 89 numaralı telefon ile ulaşabileceğiniz gibi bilgi@yeniuzmanakademi.com e –posta adresimizi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Ayrıca ana sayfamızda bulunan formu boşluk bırakmadan doldurup bize gönderirseniz Uzman Akademi’nin Eğitim Uzmanları sizinle telefon aracılığı ile iletişime geçerek başta Hijyen Eğitimleri olmak üzere bütün eğitimlerimiz hakkında bilgi vereceklerdir.

Hemen Arayın