İşyeri Hemşireliği Kursu

İşyeri Hemşireliği Eğitimi veren Yeni Uzman Akademi’yi arayıp işyeri hekimliği kursu, işyeri hemşireliği kursu, iş güvenliği kursu eğitimleri alabilirsiniz.Diğer sağlık personeli eğitimi ihtiyacı, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ihtiyacı ile paralel olarak gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle yaşanan iş kazalarının önüne geçilebilmesi, daha doğrusu bu rakamların çok daha fazla azaltılabilmesi için bu eğitimlerin önemi büyüktür. Diğer sağlık personeli, iş yeri hekiminin ihtiyacı olduğu tüm durumlarda verdiği destekle iş sağlığı ve güvenliğini arttırmaktadır.

İşyeri Hemşireliği Kursu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2016 yılında açıkladığı rapora göre, iş kazalarının toplam sayısı 286 bin olarak açıklandı. Bu rakamların azaltılabilmesi için iş güvenliği ve sağlığı konusuna farkındalık oluşturmak, sektöre nitelikli mezunlar kazandırmak Yeni Uzman Akademi’nin temel misyonunu  oluşturmaktadır. Bundan dolayı Diğer sağlık personeli eğitimi İstanbul ilimizde de sizlere sunulmaktadır.

İşyeri Hemşireliği Kursu Kimdir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda geçen İSG kurul çalışmalarında ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimiyle ortaklaşa çalışan ve bu eğitimi almış olan kişi “Diğer Sağlık Personeli” olarak adlandırılmaktadır. Yine bu kanun kapsamında, İş yeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca diğer sağlık personeli de çalıştırmak zorundadır.

İşyeri Hemşireliği Kursu Ne İş Yapar?

diğer sağlık personeli eğitimi, genellikle sağlık sektöründe görev yapan ancak doktor veya hemşire olmayan profesyonellerin aldığı eğitimi ifade eder. Bu kişiler arasında sağlık teknisyenleri, sağlık memurları, laboratuvar teknisyenleri, radyoloji teknisyenleri, diyetisyenler, fizyoterapistler, acil tıp teknisyenleri ve benzeri uzmanlık alanlarından gelen sağlık personeli bulunabilir. sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulmasına katkıda bulunan önemli bir rol oynar. Sağlık hizmetlerinin geniş bir yelpazede sunulmasına katkıda bulunarak, doktor ve hemşirelerle birlikte çalışarak hastaların sağlıklarını koruma ve iyileştirme süreçlerine dahil olabilirler. Bu eğitimi almış olan kişiler, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen hizmetlerde iş yeri hekimine destek olmaktadır. Çalışanların sağlık işlerini yürütür, işe giriş sırasında ya da periyodik sağlık muayeneleri yapılırken yardım eder.

İşyeri Hemşireliği Kursu Nedir?

Diğer sağlık personeli eğitimi, iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda hizmet vermek isteyenlerin kesinlikle alması gereken eğitimdir. Bu amaca ulaşabilmek için eğitimi bitirerek, ÖSYM’nin yapacağı sınavdan 60 ve üzeri not almak gerekmektedir.

Bu Eğitimi Kimler Alabilir?

Bakanlık tarafından belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan bireyler, bu eğitimi alabilmektedir.

Sağlık Teknisyenleri: Laboratuvar teknisyenleri, radyoloji teknisyenleri, diş protez teknisyenleri gibi sağlıkla ilgili teknik alanlarda çalışan profesyoneller.

Sağlık Memurları: Sağlık yönetimi, sağlık bilgi yönetimi gibi alanlarda çalışanlar.

Acil Tıp Teknisyenleri (Paramedikler): Acil durum müdahalelerinde görev alan sağlık personeli.

Eğitimin İçeriği

01-Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

02-Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

03-İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü

04-Uygun İşe Yerleştirme

05-Temel Hukuk ve İş hukuku

06-Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

07-İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri

08-İşyeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları

09-İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

10-Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

11-Psikososyal Risk Etmenleri

12-Fiziksel Risk Etmenleri

13-Kimyasal Risk Etmenleri

14-Biyolojik Risk Etmenleri

15-Ergonomi

16-Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni

17-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

18-İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları

19-İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları

20-İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar

21-İş Kazaları

22-İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale

23-Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar

24-Toksikolojinin Temel İlkeleri

25-İş Sağlığında Güncel Konular

26-Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

27-Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları

28-İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi

29-İletişim Teknikleri

30-İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri

31-İşyerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi

32-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler

33-Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması

34-Genel Değerlendirme ve Son Testin edilir)

Eğitimin Süresi

Diğer sağlık personeli eğitimi İstanbul ilinde de oldukça fazla ilgi görmektedir. Bu eğitimleri örgün ve uzaktan olarak alabilirsiniz. Eğitim süreleri 45 saat örgün ve 45 saat uzaktan eğitim olarak belirlenmiştir. Sağlık personeli eğitimi Türkiye’nin birçok ilinde ve çevresinde pek çok kişi tarafından uzaktan alınabilmektedir fakat unutulmamalıdır ki eğitimlerin örgün eğitim süresi de bulunmaktadır. Daha fazla ayrıntı için bizlerle irtibata geçebilirsiniz.

Eğitim Süresi Detayları:

  • 45 Saat örgün eğitim
  • 45 Saat uzaktan eğitim